jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2021.09.30. Fiatal álláskeresőket célzó programok hatásvizsgálata
2020.12.20. Integrált szociális segélyezési rendszer kialakításának megtérülését vizsgáló módszertan kidolgozása
2020.06.30. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2019.09.30. A jogállamiság és a jó kormányzás gazdasági hatásainak vizsgálata Közép-Kelet-Európában
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2019.03.31. Egyéni egészségügyi paneladatokon alapuló egészségpolitikai értékelések
2019.03.31. A szociális alapszolgáltatások lehetséges bővítésének költségei
2019.02.28. Magyar önkormányzatok átláthatóságának javítása
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.12.31. Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
2018.11.30. Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának
2018.09.25. Az Amnesty International magyarországi környezetének szcenárió-elemzése
2018.05.31. A gyakori találkozók hatékonyan segíthetnek az álláskeresők korai elhelyezkedésében
2018.04.30. A mezőgazdasági szektornak nyújtott rugalmas pénzügyi termékek feltérképezése Magyarországon
2018.04.30. A foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése a nyugat-balkáni régióban
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2017.12.31. Ifjúsági politikák átfogó áttekintése Magyarországon
2017.10.01. Az online álláshirdetések piaca és a munkaerő-piaci trendek kapcsolata
2017.10.01. Helyi részvétel a roma integrációban
2017.09.30. Zuglói minimum-jövedelem koncepció
2017.08.30. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2017.03.31. Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága, közzétételi gyakorlat Magyarországon
2017.03.31. Építési anyagok füstjének mérgezősége – interjúk az Ecorys számára
2017.03.01. Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.12.31. A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon
2016.11.30. Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban
2016.11.30. Az építési termékek előállításának szabályozási folyamata az EU-ban
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.30. Mentor program monitoring rendszerének megtervezése
2016.10.12. A Kohéziós Politika hatása a korrupcióra
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2016.04.30. A roma integrációval kapcsolatos társadalmi dilemmák és sztereotípiák
2016.01.28. Értékelés a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő megvalósításáról
2015.12.31. A kötelező iskolalátogatási korhatár emelésének hatása a serdülőkori gyermekvállalásra
2015.12.31. A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyar “természetes kísérlet” elemzése
2015.12.10. A traumatizált menekültek rehabilitációját segítő szolgáltatások fenntarthatóvá tételének megoldási lehetőségei Magyarországon
2015.11.15. Fiatalok bértámogatása: Elemzés a kihívásokról, elméletekről, szakpolitikai gyakorlatokról és tapasztalatokról
2015.10.31. Az extrémizmus feléledése a közép-európai közbeszédben és politikai mozgalmakban
2015.10.25. A bevándorlás a hazai munkavállalók karrierjét segíti
2015.10.06. Kulturális örökségvédelmi beruházások hatásvizsgálata
2015.09.30. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program alatt futó pénzügyi eszközök ex post értékelése
2015.08.02. Van ellenszere a tartós munkanélküliségnek?
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2015.07.31. Központi költségvetés átláthatósága – Magyar helyzetkép
2015.06.15. Inspiráló gyakorlatok a befogadó vállalkozás szakpolitikában
2015.05.15. A segélyek hozzáférését javító innovatív megoldások
2015.04.15. A magyar jóléti rendszer alakulása
2015.04.03. Növelheti a foglalkoztatást a szociális- és munkapiaci szolgáltatások összevonása?
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2015.02.28. Kohéziós kihívások Közép-Kelet Európában
2014.12.31. Társadalompolitikai kísérletek szeminárium és workshop
2014.11.30. A fogvatartás ára
2014.11.30. Műhelyviták a visegrádi régióban működő elemző cégeknek
2014.11.15. Foglalkoztatási szolgálatok jó gyakorlatai Európában
2014.10.31. Munkaidő szabályozás hatásainak felmérése
2014.08.13. A Kiút mikrohitel program tanulságai
2014.06.30. Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.04.15. A vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásai
2014.04.15. A hazai közoktatási tankönyvpiac 2013-as újraszabályozásának várható hatásai
2014.03.31. Monitoring rendszer a foglalkoztatási rehabilitációt nyújtó non-profit szervezeteknek
2014.03.31. A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó eszközök Európában
2014.03.31. Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata
2014.03.02. Egy hipotetikus egészségügyi beavatkozás költségvetési hatásainak szimulációja
2014.01.31. Platform az innovatív szociális szolgáltatásokért
2014.01.15. Európai Foglalkoztatási Stratégia - Kölcsönös Tanulási Program
2013.10.01. Foglalkoztathatóságot javító beavatkozások célcsoport- és hatásvizsgálata
2013.09.30. Jóléti szolgáltatások finanszírozása – nemzetközi jó példák és hazai átalakítási irányok
2013.07.31. Két foglalkoztatási program roma integrációs hatásának értékelése
2013.04.30. A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás
2013.04.01. Hazai KKV-k technológiai fejlesztését célzó intézkedés (GOP 2.1.1.) hatásvizsgálata
2013.03.30. Napközbeni gyermekellátás bővítése uniós forrásból
2013.03.20. Egészségügyi tárgyú NSRK-fejlesztések kvantitatív értékelése
2013.02.28. Közigazgatási reform a visgerádi országokban: tapasztalatok Fehéroroszország és Ukrajna számára
2012.12.31. Helyi közösség és helyi gazdaság - hogyan érdemes fejleszteni?
2012.12.26. Bölcsődei ellátás változása a visegrádi országokban
2012.10.31. Költségvetési becslés az ENSz kínzás elleni jegyzőkönyvének hazai implementálásához
2012.08.05. Nemzeti Munkaügyi Hivatal teljesítmény értékelési rendszerének felülvizsgálata
2012.06.30. Célzott bértámogatások foglalkoztatási hatása
2012.06.01. Közbeszerzés átláthatósága és elszámoltathatósága a visegrádi országokban
2012.06.01. A foglalkoztatáspolitika két évtizede
2012.04.30. Ifjúsági munkanélküliség csökkentése Magyarországon
2012.03.29. A tartós mélyszegénység csökkentésének lehetőségei
2011.12.31. Hazai mikrohitel program értékelése – Kiútprogram
2011.10.16. A korai nyugdíjzás szigorítása - elmélet és jó gyakorlatok
2011.10.15. Társadalmi kirekesztést mérő indikátorok
2011.09.16. Vidéki kisiskolák finanszírozása Lengyelországban
2011.08.30. Közfoglalkoztatási programok hatékonysága
2011.08.20. Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek
2011.07.01. Munkanélkülieknek szóló programok költség haszon elemzése
2011.06.24. Egészségügyi reformok hatásvizsgálati módszerei
2011.05.31. Széchényi terv operatív programjainak félidei szintézis értékelése - Gazdaságfejlesztés (minőség-biztosítás)
2011.05.31. Vállalati adminisztratív terhek specifikus elemzése