jó kormányzásüzleti környezetoktatásfoglalkoztatásroma integrációadózásszociálpolitika

DátumProjekt neve
2024.12.31. A kiváltási folyamat költség-haszon elemzése a gödi fogyatékos otthonban
2023.02.28. Részvételi kormányzást erősítő helyi kezdeményezések támogatása Magyarországon
2022.12.31. Szociálisan kiegyensúlyozott óvodakörzetek kialakítását megalapozó kutatás Józsefvárosban
2022.11.30. A szociális ellátórendszer két radikális reformjának hatása az egészségi állapotra és a munkapiaci kimenetekre
2022.06.30. Fiatal álláskeresőket célzó programok hatásvizsgálata
2022.06.10. A nők munkapiaci részvételének javítását szolgáló fókuszcsoportos kutatás Magyarországon
2022.05.15. Hogyan tükrözi az online álláshirdetések piaca az aktuális munkaerő-piaci trendeket?
2022.04.30. Helyi önkormányzatiság politikai befolyásolásának típusai – nemzetközi és hazai tapasztalatok
2022.01.30. Az szja újraelosztási hatásának feltérképezése
2021.12.15. Mitől válnak hatékonyabbá a fogyatékossággal élő inaktív emberek munkapiaci (re)integrációját támogató szakpolitikák?
2021.11.30. Mit tesznek az állami foglalkoztatási szolgálatok a diszkrimináció ellen?
2021.11.22. A koronavírus-járvány munkapiaci és szakpolitikai hatásait vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2020-ban
2021.11.01. A romákkal szembeni diszkrimináció a közszolgáltatásokban – egy új mérési módszer tesztelése
2021.10.30. Mi segítheti az önkormányzatokat jól működő szociális lakásügynökségek kialakításában?
2021.10.30. Mit tehetnek az állami foglalkoztatási szolgálatok a leghátrányosabb helyzetű álláskeresőkért?
2021.09.15. A Polgár Alapítvány az Esélyekért Ügykoalíció Pilot Programjának értékelése
2021.06.15. Mennyire készültek fel a közép-kelet-európai oktatási rendszerek a közeljövő kihívásaira?
2021.06.01. Az állami foglalkoztatási szolgálatok felkészülése a megerősített Ifjúsági Garancia Programra
2021.05.15. Az alapkészségek és a munkapiaci kimenetek összefüggései Magyarországon a PIAAC felmérés alapján
2021.03.31. Erzsébetváros szociálpolitikai fejlesztési stratégiáját megalapozó helyzetfelmérés elkészítése
2020.12.31. Esélyteremtő vállalkozásfejlesztési programok értékelése Magyarországon
2020.12.31. Kedvező üzleti környezet jó gyakorlatai az EBESZ tagországokban
2020.12.31. A civil szabadságjogok megerősítéséből származó üzleti előnyök a KKE régióban
2020.12.31. Iskolázatlan roma fiatalok munkapiaci integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése
2020.12.20. Integrált szociális segélyezési rendszer kialakításának megtérülését vizsgáló módszertan kidolgozása
2020.12.15. Zuglói minimum-jövedelem koncepció
2020.11.30. Az egészségi állapot és a koronavírus-járvány munkapiaci összefüggéseit vizsgáló kutatások a Munkaerőpiaci Tükör 2019-ben
2020.11.30. A tovább- és átképzések mint a jövőbeli munkanélküliség megelőzésének eszközei
2020.10.30. Munkaerőhiány csökkentése képzett külföldi munkaerővel - a foglalkoztatási szolgálatok szerepe
2020.06.30. A digitális szolgáltatási adó hatásvizsgálata a V4-régióban
2020.06.30. Adó-adminisztratív költségek és kapcsolódó, üzleti attitűdök felmérése Magyarországon
2020.05.20. Az ESZA társadalmi befogadást támogató programjainak értékelése Magyarországon
2020.02.28. A magánszektor fejlesztésének támogatása - háttértanulmány a kormányzásról az EBRD országjelentéséhez
2019.12.31. A Józsefváros 0-23 oktatási program megalapozó kutatása
2019.12.31. A roma fiatalok Ifjúsági Garancia Programhoz való hozzáférésének, valamint programba kerülésük ügymenetének megkönnyítése
2019.08.30. Romáknak szóló innovatív foglalkoztatási programok értékelése hat kelet-európai országban
2019.08.01. Komplex lakhatási és munkaerőpiaci szolgáltatások hatásértékelése a Visegrádi országokban
2019.07.31. Mit tehetnek az önkormányzatok az idősekért?
2019.07.01. A munkakeresés során megvalósuló korai beavatkozás mérésének lehetséges eszközei
2019.06.30. A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és segítése a nemzeti romaintegrációs stratégiák megvalósításának monitorozásában
2019.05.31. Aktív munkaerőpiaci programok megvalósítását értékelő minőségindex kidolgozása
2019.03.31. Egyéni egészségügyi paneladatokon alapuló egészségpolitikai értékelések
2019.03.31. A szociális alapszolgáltatások lehetséges bővítésének költségei
2019.02.28. Magyar önkormányzatok átláthatóságának javítása
2018.12.31. Az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások fejlesztése Észak-Macedóniában
2018.12.31. Az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértési szankcionálásának közvetlen társadalmi költségeiről
2018.11.30. Szakértői támogatás az Európai foglalkoztatási szolgálatok új hálózatának
2018.11.26. Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiacon – Munkaerőpiaci Tükör 2018
2018.09.25. Az Amnesty International magyarországi környezetének szcenárió-elemzése
2018.05.31. A gyakori találkozók hatékonyan segíthetnek az álláskeresők korai elhelyezkedésében
2018.04.30. A mezőgazdasági szektornak nyújtott rugalmas pénzügyi termékek feltérképezése Magyarországon
2018.04.30. A foglalkoztatási szolgálatok fejlesztése a nyugat-balkáni régióban
2018.03.10. Munkapiaci és szociális szolgáltatások koordinációját javító reformok Európában
2017.12.31. Ifjúsági politikák átfogó áttekintése Magyarországon
2017.12.31. Az anonim adminisztratív adatokhoz való hozzáférés javítása kutatási célokból
2017.10.01. Helyi részvétel a roma integrációban
2017.06.30. Girls can do it – A nők nem tradicionális pályaválasztásának támogatása a középfokú szakképzésben
2017.06.15. A gyermekgondozási intézményrendszer javítása Kelet-Európában és Közép-Ázsiában
2017.03.31. Állami és önkormányzati vállalatok átláthatósága, közzétételi gyakorlat Magyarországon
2017.03.31. Építési anyagok füstjének mérgezősége – interjúk az Ecorys számára
2017.03.01. Önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatósága a Visegrádi országokban
2016.12.31. Állapotfelmérés és érzékenyítés a romákkal szembeni előítéletességről – Egy vállalati pilot projekt
2016.12.31. A nyílt kormányzat elősegítése Magyarországon
2016.11.30. Foglalkoztatási szolgálatok teljesítménye az uniós tagországokban
2016.11.30. Az építési termékek előállításának szabályozási folyamata az EU-ban
2016.11.30. Szabálysértési pénzbírságok szabadságvesztéssel történő kiváltásából adódó adminisztratív költségek
2016.10.30. Mentor program monitoring rendszerének megtervezése
2016.10.12. A Kohéziós Politika hatása a korrupcióra
2016.08.15. Munkapiaci szolgáltatások hátrányos helyzetű álláskeresőknek
2016.07.31. Nemzetközi összehasonlító elemzés az alapvető szociális és egészségügyi védőhálóról Közép- és Kelet-Európában
2016.04.30. A roma integrációval kapcsolatos társadalmi dilemmák és sztereotípiák
2016.01.28. Értékelés a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő megvalósításáról
2015.12.31. A kötelező iskolalátogatási korhatár emelésének hatása a serdülőkori gyermekvállalásra
2015.12.31. A táppénz összegének ösztönzési hatása – egy magyar “természetes kísérlet” elemzése
2015.12.10. A traumatizált menekültek rehabilitációját segítő szolgáltatások fenntarthatóvá tételének megoldási lehetőségei Magyarországon
2015.11.30. Családi napközi hálózat működtetésének költség-haszon elemzése
2015.11.15. Fiatalok bértámogatása: Elemzés a kihívásokról, elméletekről, szakpolitikai gyakorlatokról és tapasztalatokról
2015.10.31. Az extrémizmus feléledése a közép-európai közbeszédben és politikai mozgalmakban
2015.10.25. A bevándorlás a hazai munkavállalók karrierjét segíti
2015.10.06. Kulturális örökségvédelmi beruházások hatásvizsgálata
2015.09.30. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program alatt futó pénzügyi eszközök ex post értékelése
2015.08.02. Van ellenszere a tartós munkanélküliségnek?
2015.08.01. A szakképzés szerepe az iskolai lemorzsolódás megfékezésében
2015.07.31. Központi költségvetés átláthatósága – Magyar helyzetkép
2015.06.15. Inspiráló gyakorlatok a befogadó vállalkozás szakpolitikában
2015.05.15. A segélyek hozzáférését javító innovatív megoldások
2015.04.15. A magyar jóléti rendszer alakulása
2015.04.03. Növelheti a foglalkoztatást a szociális- és munkapiaci szolgáltatások összevonása?
2015.02.28. Jóléti intézmények alkalmazkodása: politikai korlátok
2015.02.28. Kohéziós kihívások Közép-Kelet Európában
2014.12.31. Társadalompolitikai kísérletek szeminárium és workshop
2014.11.30. A fogvatartás ára
2014.11.30. Műhelyviták a visegrádi régióban működő elemző cégeknek
2014.11.15. Foglalkoztatási szolgálatok jó gyakorlatai Európában
2014.10.31. Munkaidő szabályozás hatásainak felmérése
2014.08.13. A Kiút mikrohitel program tanulságai
2014.06.30. Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei
2014.06.16. Foglalkoztatási szolgálatok üzleti modellje
2014.04.15. A vállalatalapításhoz kötődő adminisztratív terhek csökkentésének versenyt ösztönző hatásai
2014.04.15. A hazai közoktatási tankönyvpiac 2013-as újraszabályozásának várható hatásai